آقا سلام ... ماه محرم شروع شد ...


رفتن به لوای ظلم و ظلمت ننگ است
هر لحظه و هر کجا که باشی جنگ است
فرمود مقام رهبری ، عاشورا
یک حادثه نیست بلکه یک فرهنگ استبرچسب ها :
محرم ,  عاشورا ,  مقام معظم رهبری ,  رهبر ,  امام حسین ,  امام خامنه ای , 

موضوع :
گرافیک ,  شعر و ادبیات ,