بسم رب روح الله ...

داغهای همه تاریخ را ما به یکباره دیده ایم.
 یک بار دیگر این رسول اکرم است که در دنیا رفته است، 
یک بار دیگر این علی است که به شهادت رسیده است، 
یک بار دیگر این فاطمه است وحسن است وحسین است که ما را داغدار کرده اند، 
یک بار دیگر این مهدی است که در حجاب غیبت رفته است.


داغ های همه تاریخ را ما به یکباره دیدیم،چرا که ما امت آخرالزمانیم، و خمینی، این ماه بنی هاشم، 
میراث دار همه صاحبان عهد بود در شب یلدای تاریخ. 
در عصر ادبار عقل و فلک زدگی بشر،در زمانه غربت حق، در عصری که دیگر هیچ پیا مبری
 مبعوث نمی شد و هیچ منذری نمی آمد خمینی میراث دار همه انبیا و اسباط ایشان بود و داغ او بر
 دل ما ، داغ همه اعصار ، داغی بی تسلی.


اکنون ،این ماییم و امانت او . دست بیعت از آستین اخلاص برآریم و در کف فرزند و برادرش و

 تلمیذ مدرسه اش بگذاریم که اگر بعد از رحلت رسول الله ظهر حکومت اسلام به غروب خونین 

شهادت حسین بن علی و (شب بی قمر غیبت) انجامید،

 این بار امام فرصت یافت تا وثیقه حکومت را به معتمدین خویش بسپارد و این خود نشانه ای است بر این بار خداوند اراده کرده است تا حزب الله و مستضعفین را به امامت و وراثت زمین برساند.


سید شهیدان اهل قلماگر فکر می کنیم امام را می شناسیم حتما بخوانیم :
برچسب ها :
امام ,  خمینی ,  روح الله ,  موسوی ,  خمین ,  ایران ,  نظام ,  جمهوری ,  اسلامی ,  انقلاب ,  رهبر ,  رهبری ,  ولایت ,  فقیه ,  خرداد ,  14 ,  رحلت ,  پوستر ,  طرح ,  بنر ,  مذهبی ,  اسلام , 

موضوع :
گرافیک ,