اما یه مادر ...
کارش همینه
میاد کنار 
بچش می شینه
 
برچسب ها :
شهید ,  عید ,  سال ,  نوروز ,  گلزار ,  شهدا ,  مادر ,  گمنام ,  مزار ,  قبر ,