امام خامنه ای: ما به امریكایی ها بدبینیم و هیچ اعتمادی به آنان نداریم، دولت آمریكا غیرقابل اعتماد و خودبرتربین و غیرمنطقی و عهدشكن است و دولتی در تصرف شبكه صهیونیسم بین المللی است كه بخاطر صهیونیست ها مجبور است با رژیم غاصب مماشات كنند و نرمش نشان دهند. (1392/7/13)
برچسب ها :
آمریکا ,  مذاکره ,  رهبر ,  رهبری ,  امام ,  خامنه ای ,  مقام ,  معظم ,  دشمن , 

موضوع :
گرافیک ,