مدینه هنوز ادامه دارد ...
مدینه همین تهران است
و هنوز صدای یا فضه خذینی به گوش می رسد
این راه هنوز خون می طلبد
 هنوز هم قنفذ و مغیره ها در کوچه ها پرسه می زنند
اما دهر همیشه بر مراد سفلگان نخواهد چرخید ...
مبارکت باشد ...
زلال زهرایی شهادت ...برچسب ها :
شهید خلیلی ,  علی خلیلی ,  امر به معروف ,  نهی از منکر ,  شهید علی خلیلی ,  طلبه , 

موضوع :
گرافیک ,