امسال امید قهرمانی خودمم
پیروز به رغم هر تبانی خودمم
باور کن اگر باز تقلب نکنند،
آقای گل جام جهانی خودمم!

                                                          استاد محمد مهدی سیار
برچسب ها :
میرحسین ,  موسوی ,  جام جهانی ,  آقای ,  گل ,  کروبی ,  فتنه ,  خاتمی ,  انتخابات , 

موضوع :
گرافیک ,