شهادت عقیله العرب زینب کبری تسلیت باد .

این طرح رو از توی اعتکاف می ذارم !!اگر همیشه ببارند ابرهای جهان 
نمی رسند به آن اشکها که زینب ریختبرچسب ها :
حضرت‌ ,  ‌ زینب ,  کبری ,  عقیله العرب ,  ماه رجب , 

موضوع :
گرافیک ,