این ضربات کینه توزانه تنها سینۀ مروه را نشکافت...
بی شک مریم عذرا را کشتند و خنجر بر قلب آسیه زدند...
بی عقلی است اگر فکر کنید قاتل جوان 28 ساله اروپایی بود... نه نه!
با تو هستم آقای اخته ی حقوق انسان از قبر بیرون بیا... آهای دادگاه بین المللی لاهه! کدام گوری هستید؟ سرتان را از برف بیرون بیاورید و فاکس نیوز، بی بی سی، سی ان ان و ... هزاران مزمار شیطان را محاکمه کنید... مروه را اسلام هراسی این ها کشت....
خوب می دانیم همین تکه پارچه که مروه بر سرداشت چه استخوانی بود مانده در گلوی اومانیسم...
تار و پود حجاب زن مسلمان بطلانی است بر انحصار گرایی مدرنیسم شما...  باید هم کینه داشته باشید و از زن مسلمان خشمگین باشید و از این خشم بمیرید...

برگرفته شده از سایت گفتگوی دینی
برچسب ها :
شهید حجاب ,  مروه شربینی ,  شروینی ,  آلمان ,  مصر ,  دادگاه ,  حقوق بشر ,  اسلام هراسی ,  اروپا ,  اسلام ,  زن ,  مسلمان ,  حجاب ,  شهیده , 

موضوع :
گرافیک ,